Плагиатство

ПЛАГИАТСТВО е кражба на чужд литературен или научен труд, мисли, идеи и представянето им като свои.
ЦИТАТЪТ е точна, буквална извадка от текст, която се използва за потвърждение на изказано мнение.

Плагиатство е умишлено присвояване и предаване на идеите или думите на друг като собствени, претенцията за авторство на произведение, което в действителност е създадено от някой друг. То е представяне на идея от съществуващ източник като нова и оригинална, използването на създаденото от друг без споменаване на първоизточника; извършване на литературна кражба.

За плагиатство считаме копиране и използване на пасажи и идеи от учебници, книги, статии, интернет-източници, без надлежно цитиране.

Целта на есето е всеки от вас да покаже своето собствено мислене, своите идеи, умения и т.н Истинското предизвикателство е да установите връзките между Вашите собствени изводи и прочетеното от Вас. Не е достатъчно да изброите всички използвани заглавия и автори в библиографията. Отбелязвайте автора веднага след като използвате дадена идея в рамките на самото изложение. Това е необходимо дори когато сте перефразирали идеите със собствени думи.
Да се "повлияваш" от друг автор е съвсем различно от плагиатството. По-голямата част от авторите са повлияни от други автори. Въпросът е в детайлите, атмосферата, тълкуванието, майсторлъка.

Цитирането не трябва да е прекалено, но трябва да е достатъчно, адекватно на темата на изследването, и етично. Обемът на цитиране зависи до голяма степен от обема на собствената публикация. Вижте повече за работата с източници и научна литература в тези два полезни линка: http://www.values.bg/bg/sources и http://www.values.bg/bg/nauchna-literatura

Някои съвети за правилно цитиране:

  • Ако използвате точните думи на автора, цитирайте ги в кавички;
  • Не винаги е удачно да се използват дълги цитати. Може да перефразирате идеите, които обсъждате, но винаги посочвайте източниците;
  • Не е допустимо копирането на графики и таблици. Направете си сами такива.