Проекта във факти

Очакваните резултати от "1000 стипендии" са на първо място, чрез "инвестиране" в потенциала на реални личности, те да получат възможност да се състезават на по-равностойна основа с материално осигурените деца както за върхови успехи в образованието, така и за своето личностно израстване и добруване. Второ, да провокира импулс у стипендиантите за прескачане на социалните им ограничения именно чрез постоянство в образованието и следвайки талантите си. Трето, да създаде общност на млади хора с изявени творчески интереси.

НЯКОИ ФАКТИ:
общо 8362 стипендии за ученици
над 3700  стипендиите на ученици от малки населени места или живеещи в някакво социално затруднение
над 1400 учители в екип от страната
над 115 000 книги и учебници са стигнали до български ученици
стипендианти от над 470 населени места в България