Списък за самостоятелна оценка на текста

Когато пишеш есе, можеш да провериш дали си изпълнил основните изисквания към подобна задача. Въпросите, които следват ще ти помогнат да погледнеш на текста си с други очи и да прецениш как си се справил. Не се притеснявай, ако не всички точки са с усмивки, но отдели още малко време и ги усмихни!

ОТТУК можеш да свалиш списък с контролни въпроси в PDF формат, които използваме в нашия проект.