Проект "1000 стипендии" няма да има конкурс за учебната 2018/2019 година

Единадесетият конкурс (за учебната 2017/2018 година) беше последното издание на конкурса след като стартира през 2007 година.