Класиране - І кръг

Уважаеми кандидати, родители, учители,

Благодарим Ви за старанието и за споделените размисли!

На 31 юли 2017 година публикувахме имената на участниците, които са избрани от Фондация "Комунитас" да продължат участието си на следващия кръг - интервю. За да сте сигурни, че проверявате на правилното място, моля изберете подменю "Класиране на ученици", след което от спускащото се меню изберете "Конкурс 2017/2018", а под него - "Първо класиране".

Целият ни екип и консултантите, които работят по проект „1000 стипендии“, разгледахме с голямо внимание и уважение всички предоставени документи в конкурса. Всяко есе е оценено от поне двама специалисти. Съобразени са критериите, описани във формуляра, за познания в областта на интерес, за даване и обсъждане на подходящи примери, за демонстрирани умения за анализ и критична мисъл, за езикова култура и самостоятелност.

Строго сме санкционирали текстове, които в голяма степен или напълно са копирани от интернет източници. Когато текстът не е обозначен като чужд, дори и изречението в края на текста „Използвани източници: интернет/Уикипедия“ е крайно недостатъчно. Подобно действие се нарича плагиатство и ние ще работим много насочено за осъзнаване на неговата вреда и за преодоляване на плагиатската инерция. Санкционирани са и текстове, които плътно следват преразказвайки или с леки преформулировки статии от интернет. Много често това са материали от сайтове подобни на referati.com. Аргументът ни тук е, че кандидатът няма никакъв личен принос за осмисляне на темата, за изграждане на теза, позиция и аргументация. Подобна липса на усилие и отношение няма как да бъде толерирана или награждавана със стипендия.

До втори кръг са допуснати най-високо оценените кандидатури. Класирани са и участници, които са направили положително впечатление на комисията и макар и не перфектни в представянето си на първи кръг, поставят основи за едно интересно събеседване през септември и октомври. В списъка са и много кандидатури, при които се съобразяват социални обстоятелства – но само такива, в които е демонстрирано старание и устрем за знание и за преодоляване на социалните предизвикателства. Както сме подчертавали нееднократно, настоящите и бивши стипендианти на „1000 стипендии“ трябва да демонстрират напредък.

Проект „1000 стипендии“ е възможност за личностно израстване през опита, затова и всеки кандидат, който не е класиран на втория етап от конкурса – интервю, ще получи индивидуален имейл с коментар по кандидатурата му и препоръки за преодоляване на проблемните области. Тъй като в първите три седмици на август офисът ни ще е в ремонт, изпращането на голяма част от тези писма вероятно ще се отложи след финалното класиране през ноември. Молим за Вашето търпение!

ИНТЕРВЮТА: На участниците, които са класирани на втори кръг, им предстои интервю. В предметните области литература, математика, физика и астрономия, химия, биология, история, езикознание, география и икономика, информатика и ИТ, психология и философия интервютата ще се провеждат по телефона. В предметните области музика, изобразително изкуство, театър и фотография ще бъдат организирани лични интервюта в няколко областни града в страната. Всички участници, допуснати да защитят кандидатурата си за изключителна стипендия на втори кръг, също ще се явят на лично събеседване в София (за изкуствата ще е в града на интервютата за основна стипендия). За интервюто е необходимо всеки участник да си припомни представеното в конкурса есе и да помисли още веднъж върху темата, по която е писал. Участниците ще получат допълнителни инструкции и по имейл.

ПЕРИОД НА ИНТЕРВЮТАТА: Събеседванията ще се провеждат през септември и октомври. Екипът ни започва прозвънявания за уговорки с кандидатите от 23 август 2017 г., така че първите интервюта ще се проведат на 28 август 2017 г. (област литература и изкуства). Ще се опитаме да организираме личните интервюта в областта на изкуствата преди 15 септември. Стараем се да планираме графика така, че кандидатите да имат около една седмица между прозвъняването ни и уречения час. Може да следите работния ни график тук.

И последно организационно уточнение: поради ремонтните дейности в офиса, телефоните ни няма да са активни в периода 1-21 август 2017 г. Ако имате въпроси, моля, пишете ни на имейла.

Пожелаваме Ви вдъхновяващи летни моменти!

Пожелаваме Ви да попаднете на завладяващи книги!

С поздрав и с уважение,

Искра Джанабетска-Кавалджиева

Ръководител на проект "1000 стипендии"