06.04.2015 Някои уточнения по документите за кандидатстване

Във връзка с честите въпроси, които получаваме, ето някои уточнения:
- Няма значение дали документите и есето са написани на ръка или са напечатани на компютър. Това не носи санкции.
-Няма значение също и броя на думите на есето и проекта. Спазвайте изискванията за броя страници, който са описани в сайта
- Получаваме въпроси и за това колко музикални произведения трябва да съдържа портфолиото за основна стипендия. Не сме поставили ограничения, но мислете, че е добре да представите пълноценно своите възможности.
Пожелаваме успех!