30.01.2015 До всички настоящи стипендианти, които са получили дебитна карта

Всички, които са потвърдили получаването на дебитните карти или са я взеи от нашия офис до 28.01.2015 вече са активирани и е получена първата сума от стипендията! Ползотворно използване