20.03.2014 Престигнаха първите две кандидатури от София и Златоград.

Престигнаха първите две кандидатури от София и Златоград.  Хайде очакваме и вашите документи.