12.03.2014 ОФИЦИАЛНОТО ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА НА КОНКУРСА ОТ МОН

Днес в офиса ни пристигна писмото за подкрепата на новия конкурс на "1000 стипендии" от Министерството на образованието и науката. С него МОН се съгласява да разпространи по своите канали официално информацията за конкурса.

Бяхме отправили молба да получим достъп до международната база от специализирани издания, които вярваме, че биха били от полза на стипендиантите на проекта, и макар от МОН да нямат основание да ни предоставят такъв, бихме желали да обърнем внимание, че тези източници са достъпни в цялата библиотечна мрежа на страната. Надяваме се, че ще се възползвате от тази безценна възможност.

Може да видите и писмото тук.