26.07.2013 Резултати по ИТИ - първи кръг

Обявено е класирането след първи кръг на кандидатите в област "Информатика и информационни технологии". На 2. август 2013 г. ще публикуваме и финалното класиране на този кръг за всички области на интерес, което ще включва и решението на арбитражната комисия, както и становището кои от учениците, кандидатствали за изключителна стипендия, продължават и на втори кръг състезанието в тази категория.
Успех!