10.07.2011 Информация за ползване на дебитните карти, по които се превежда стипендията

Информация за ползване на дебитните карти, по които се превежда стипендията
Уважаеми стипендианти,
Картите, по които се превеждат стипендиите ви, с а с преференциални условия и са на името на Фондация "Комунитас". Тези условия носят както облекчение, така и някои ограничения, с които е необходимо да се съобразите:
1) Тъй като картите са на името на Фондацията, вие може да теглите средствата по нея, да правите плащания през интернет, но не можете да внасяте пари по тази сметка;
2) Картите са без минимален неснижаем остатък, което означава, че ако по сметка имате 250 лева, може да ги изтеглите всички наведнъж;
3) Тегления от АТМ или ПОС на СИБАНК или други банки се извършват без такси, както са без такси и плащанията на стоки и услуги при търговци на други банки;
4) Блокиране и деблокиране на карта, както и промяна на данни, се извършва без такси;
5) Преиздаване на карта преди изтичане на срока или при загуба, кражба, унищожение или друга вина на клиента се таксува 2.00 лева;
6) Както и при другите банки, лимитът за теглене на суми от АТМ за една транзакция е 400 лева;
7) Тъй като картата е по сметка на Фондацията, ако по нея имате под 10 лева, които да изтеглите от банкомат, вие не можете да направите това на гише в банката, а е необходимо да върнете картата на Фондацията.

Желаем ви осъществяване на интересни идеи!