12.07.2011 Поръчки от книжарница "Хеликон" ще могат да се правят след 1.01.2011 г.

На вниманието на всички стипендианти за учебната  2010/2011 година:
Поръчки от книжарница "Хеликон" ще могат да се правят след 1.01.2011 г.
Кредитът за книги, както ви съобщихме в писмата, изпратени до всеки един от вас, е валиден 1 (една)  календарна година и  изтича на 31.12.2011 г. 
Всички стипендианти 2010/2011 и техните учители-наставници, които желаят да ползват част от кредита за книги за годишен абонамент към някое списание, ТРЯБВА да заявят желанието си до 3 декември 2010 г. След тази дата поръчки за абонамент НЯМА да се допуснат! Цената на съответния абонамент ще бъде приспадната от общия кредит на стипендианта или неговия учител.