20.03.2017 Още някои насоки в помощ на кандидата

Предлагаме на кандидатите списък с често допускани грешки или какво да избягвате при писането на есе - клишетата, повторенията, заявленията, обобщенията, противоречията и цитатите без коментар. Обръщаме внимание и на боравенето с данни.

Успех!