28.02.2017 Преведени са стипендиите за м. февруари 2017

Преводът е направен на 28.2.2017 г. Вероятно средствата ще бъдат достъпни от 1.3.2017 г.
Приятен ден!