09.02.2017 До 3.3.2017 г. може да се включите в конкурса за Прилепите

КОНКУРС

На Центъра за изследване и защита на прилепите

към Националния природонаучен музей – БАН

По повод „Международна нощ на прилепите - 2017“

ТЕМА:ПРИЛЕПИ

Задача: рисунка, литературна творба, песен или сценарий за пиеса

Изискване: научна достоверност в основатаи много въображение за украса

Краен срок:3 март 2017 г.

Международните нощи на прилепите са част от задълженията на страните по споразумението EUROBATS, което цели опазването на летящите бозайници на Стария континент. Събитията са посветени на разкриването на прилепните тайни пред хора от всякакви професии и на всякаква възраст, и то по начин, гарантиращ забавлението и вдъхновението и изграждащ положително отношение към животните. Ето защо ние, от Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей – БАН, търсим свежи идеи, които да направят следващата Нощ незабравима и неповторима. Каним ви да се включите с рисунка, литературна творба, песен или сценарий за пиеса на тема ПРИЛЕПИ. Единственото условие е научна достоверност в основата и много въображение за украса. Най-добрите творби ще бъдат включени в графика ни от събития, посветени на опазването на летящите бозайници през 2017 г., а първите трима автори ще бъдат наградени с екскурзия до истинска прилепна пещера в околностите на София.

Адрес за изпращане: Център за изследване и защита на прилепите, Национален природонаучен музей- БАН, бул. „Цар Освободител“1, гр. София 1000

Адрес за изпращане с електронна поща: contact@nmnhs.com

Посочи трите си имена, възрастта си и къде живееш при изпращането на творбата си!