30.03.2016 Преведени са стипендиите за м. март

Здравейте! 
Информираме, че стипендиите за м. март са преведени днес. Вероятно ще могат да бъдат ползвани в утрешния ден.
Приятен ден!